Privacy

Privacyreglement

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Schoonheidssalon Meta van haar cliënten verwerkt.

Indien u cliënt wordt van Schoonheidssalon Meta of om een andere reden persoonsgegevens verstrekt aan Schoonheidssalon Meta, dan geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om de privacyverklaring goed door te lezen en deze te bewaren voor uw eigen administratie.

Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Meta Kooij, eigenaresse van Schoonheidssalon Meta, gevestigd aan Euterpestraat 22 8915 BB Leeuwarden, telefoonnummer 058 - 21 21 365, via de mail te bereiken op salonmeta@ziggo.nl. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01122812.

Persoongegevens die worden verwerkt

Schoonheidssalon Meta verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan haar verstrekt.

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

- Voor en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Gezondheidsgegevens

- Leefstijl

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- Emailadres

- Bankrekeningnummer

- IP adresDoel en grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens

Schoonheidssalon Meta verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

- Het bepalen en samenstellen van de juiste behandeling(en) en de daarbij behorende producten

- Het overzicht houden van de voortgang van de behandeling(en) en de daarbij behorende producten

- Het afhandelen van uw betaling

- Het contact hebben over afspraken, het verzetten van afspraken en/of annuleren van afspraken.

- Dit contact kan plaatsvinden via de telefoon – zowel vast als mobiel -, via email of via whatsapp

- Contact met u te kunnen opnemen via telefoon of email om haar dienstverlening goed te kunnen uitvoeren

- Verzenden van haar nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te informeren over eventuele wijzigingen van haar diensten en producten

- Om goederen bij u af te leveren

Bewaartermijn persoonsgegevens

Schoonheidssalon Meta verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om die doelen te realiseren dan waarvoor uw gegevens worden verzameld. Op uw verzoek worden uw persoonsgegevens verwijderd en aansluitend vernietigd. Bent u niet langer cliënt van Schoonheidssalon Meta dan worden uw persoonsgegevens na 3 jaar verwijderd.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar salonmeta@ziggo.nl Schoonheidssalon Meta zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.


Delen van persoonsgegevens met derden

Schoonheidssalon Meta verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de belastingaangifte. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Schoonheidssalon Meta is een bewerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Schoonheidssalon Meta blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Afmelden email nieuwsbrief
Schoonheidssalon Meta gebruikt uw naam en emailadres voor het versturen van een digitale nieuwsbrief met daarin informatie over haar diensten. U kunt zich ten allen tijde voor deze nieuwsbrief afmelden via de afmeldlink onderaan de verstuurde nieuwsbrief. Uw naam en mailadres worden daarna verwijderd uit de mailinglijst.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Schoonheidssalon Meta – www.salonmeta.nl – worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP adres van uw computer en het tijdstip van opvragen en gegevens die uw browser meestuurt.

Beveiligen
Schoonheidssalon Meta neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Schoonheidssalon Meta verzamelde persoonsgegevens, neemt u dan contact op met Meta Kooij, eigenaresse van Schoonheidssalon Meta via salonmeta@ziggo.nl